EQUIPS AUTOMÀTICS
Piscina amb sal natural. Passa't a la cloració salina

A Blaumar Pools disposem d’equips de regulació i control automàtics com l’electròlisi salina, controladors de pH i Redox, ultraviolats (UV), Neolysis dosificadors de clor i brom, tractament amb ozó, tractament amb sals de magnesi (Magnapool) i altres.

Mantenir un control dels paràmetres químics de l’aigua com el nivell de clor i pH i la dosificació dels productes quimics de forma correcta és molt important per mantenir l’estat de l’aigua de les nostres piscines en òptimes condicions i ens pot evitar problemes de salut ( picor dels ulls, irritació a la pell, problemes respiratoris).

Amb els equips automàtics de desinfecció i dosificació tenim controlats aquests paràmetres i ens assegurem que les propietats físiques i químiques de l’aigua es mantinguin constants.

El sistema de desinfecció més efectiu

El sistema de desinfecció més efectiu

L'Electròlisi salina

Actualment la cloració salina o electròlisi salina s’ha convertit en el sistema de desinfecció de l’aigua més efectiu i còmode.
Aquest sistema es connecta a l’equip de filtració i genera clor a través de la sal que tirem a la piscina mitjançant un procés electrolític evitant l’ús i manipulació de producte químic.
A través d’un electrode es genera una corrent elèctrica que converteix la sal (clorur sòdic) en hipoclorit sòdic (clor natural).
En aquest procés també es crea oxígen que actúa com a desinfectant natural i ajuda a eliminar els bacteris de l’aigua, creant u
n circuit tancat ja que finalment es torna a formar sal.

Avantatges:

Avantatges:

Estalvi de temps i diners (menys manteniment i reduim la compra de desinfectant químic).
Respectuós amb el medi ambient al no produir emisions de CO2 a l’atmòsfera.
Millor qualitat d’aigua i confort de bany, sensació de bany més agradable i més saludable,  ja que protegeix la pell i els ulls de manera eficaç.

Aquarite Flo Advance de Hayward

Aquarite Flo Advance de Hayward

Altres productes relacionats

Altres productes relacionats

Equips automàtics per a piscines particulars i públiques

Open chat
Et podem ajudar?